• facebook
  • twitter

     

Piedāvājam apgūt svešvalodu angļu, vācu, franču, zviedru, krievu, norvēģu, kā arī 3(trīs) līmeņu valsts valodas programmas. 

T.sk.:
profresionālā leksika vācu valoda, angļu val. (48st.)
kādā no zemāk minētajām specialitātēm:
-metinātājiem, atslēdzniekiem (celtniecības un rūpniecības), mehāniķiem (lauksaimniecības un rūpniecības)
-galdniekiem, būvgaldniekiem, namdariem, krāsotājiem, apmetējiem
-lauksaimniekiem (zemkopībā, sēklkopībā un augkopībā, lopkopībā, piensaimniecībā)
-maizes cepējiem, miesniekiem
-pārdevējiem (maizes ceptuvēs, gaļas u. c. veikalos)
-frizierēm
-mašīnbūves inženieriem
-viesnīcu un restorānu servisa darbiniekiem – pavāriem, viesmīļiem, bārmeņiem, ekonomiem, administratoriem, pārvaldniekiem u. c.