• facebook
 • twitter

     

“1 1 A SOLLERTIA neformālās izglītības iestāde” (Nr.4380802201) piedāvā dažādus konkurētspējas paaugstināšanas kursus Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientiem – bezdarbniekiem. 

Piedāvātās programmas NVA projektā:

VALSTS VALODA

 • 1K Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
 • 2K Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
 • 3K Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
 • 4K Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu)

 

SVEŠVALODAS

 • 67K Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 68K Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
 • 69K Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
 • 70K Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
 • 71K Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
 • 86K Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
 • 87K Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)
 • 88K Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Very advanced)
 • 91K Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 92K Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 93K Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 94K Krievu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 95K Franču valoda (bez priekšzināšanām)
 • 96K Zviedru valoda (bez priekšzināšanām)
 • 96aK Zviedru valoda (ar priekšzināšanām)
 • 97K Norvēģu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 97aK Norvēģu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 98K Dāņu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 98aK Dāņu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 99K Somu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 99aK Somu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 150aK Igauņu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 150K Igauņu valoda (bez priekšzināšanām)
 • 151aK Lietuviešu valoda (ar priekšzināšanām)
 • 151K Lietuviešu valoda (bez priekšzināšanām)

 

DATORZINĪBAS

 • 100K Datorzinības (bez priekšzināšanām)
 • 101K Datorzinības (ar priekšzināšanām)
 • 110K Corel Draw Graphics
 • 172K Eiropas digitālo kompetenču ietvaram atbilstošās datorprasmes – pamata līmenis (ar ECDL sertifikāciju)
 • 173K Eiropas digitālo kompetenču ietvaram atbilstošās datorprasmes – lietpratēju līmenis (ar ECDL sertifikāciju)
 • 116K Web risinājumu izstrāde
 • 117K Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana
 • 118K Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice
 • 119K Datorprasmes grāmatvedībā (programma Zalktis)
 • 121K Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)