• facebook
  • twitter

     

Vakar, šodien, rīt:

Mācību tēmas tiek aktualizētas un papildinātas, ņemot vēra tirgus attīstības tendences un pieprasījumu.

Zināšanu pilnveidošanu piedāvājam un organizējam gan atklāto, gan korporatīvo kursu, semināru un konferenču veidā.

Piedāvājam vairāk kā 50 dažādas izglītības programmas, t.sk., valodas, datorzinības, komercdarbības uzsākšana, projektu vadība, mārketings, u.c.