• facebook
  • twitter

     


Darba AIZSARDZĪBAS un DROŠĪBAS  pakalpojuma nodrošināšana
(Darba aizsardzības likuma prasību izpildes nodrošināšana uzņēmumos)
 
Lai sekmīgi ieviestu, uzturētu un pilnveidotu darba aizsardzības sistēmu darba devējam ir jāizvēlas tāds modelis darba aizsardzībā, kas ir vispiemērotākais viņa uzņēmumam vai iestādei un atbilstu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā.

Pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši 20.06.2001 Darba aizsardzības likuma un 02.10.2007 MK noteikumu Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” prasībām, kā arī atbilstoši citas saistošās likumdošanas prasībām, kuras tiek izvērtētas katram uzņēmumam atsevišķi.

Darba aizsardzības likums attiecas uz ikvienu darba devēju. Ja uzņēmumā ir 1-10-50 vai vairāk nodarbināto, pēc nepieciešamības varam nodrošināt, ka:
  • uzņēmumā ir izveidota un darbojas darba aizsardzības sistēma
  • uzņēmumā tiek veikta darba vides iekšējā uzraudzība un risku novērtēšana
  • pēc noteikta grafika tiek veikta darbinieku instruēšana
  • papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu sk. sadaļā Pakalpojuma apraksts.

Zvani darba aizsardzības un drošības speciālistiem – mob.tālr. 29516000 vai raksti info@dialogs-ab.lv