• facebook
  • twitter

     

Par ārpakalpojumu

Pakalpojumu, darbu vai preču tirgū konkurence prasa no uzņēmējdarbības subjektiem ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanu, kā arī nepārtrauktu zināšanu papildināšanu un kvalifikācijas pilnveidošanu. Šo problēmu daudzējādā ziņā palīdz atrisināt tieši darbu decentralizācija un līgumdarbu piesaistīšana, kas dod iespēju daļu uzņēmējdarbības procesu nodot „svešās rokās”, jo veiksmīgam biznesam kā obligāts nosacījums nebūt nav paša spēkiem veikt arī visas pamatbiznesa blakus funkcijas.

Izmantojiet "1 A A SOLLERTIA" kā ārpakalpojuma sniedzēju. Uzticies mums! Mēs savu darbu paveiksim kvalitatīvi un ar augstu pievienoto vērtību.

Darba aizsardzība * Kursi/Semināri * Mārketings