• facebook
  • twitter

     

“1 1 A SOLLERTIA” mārketings piedāvā pilnu marketinga kompleksu vai atsevišķas pozīcijas, t.sk.:

-detalizēta mārketinga audita veikšana;

-mārketinga plāna izstrāde;

-reklāmas kampaņu izstrāde un realizācija;

-brenda izveide un attīstība;

-konsultācijas par jaunu tirgu apgūšanu, krīzes mārketingu u.c.